חברת ניקיון בחולון

בהרבה משקי בתים במדינת ישראל פעולות הניקיון מבוצעות באמצעות הדיירים עצמם. משקי בית אלו כוללים שני מגזרים עיקריים – האחד – משקי בית אשר דוגלים במודע באידיאולוגיה של ניקיון עצמי; והשני – משקי בית ממעמד סוציואקונומי נמוך באופן יחסי, אשר אינם יכולים לאפשר לעצמם שירותי ניקיון בשכר.הניקיון השוטף אשר נעשה באותם משקי בית פרטיים יכול לנבוע מכמה סיבות כלהלן – גישה חינוכית שגורסת – אנחנו מלכלכים אנחנו גם מנקים, דירה קטנה אשר אינה מצדיקה שירותי ניקיון חיצוניים, תפיסה של עבודת הניקיון בתור הזדמנות לפעילות משותפת מהנה לילדים ולהורים, רתיעה מהכנסת אנשים זרים למרחב הפרטי שלהם וכיוצא בזה. לעומתם, הרבה משקי בית אחרים מבכרים לרכוש שירותי חברת ניקיון בחולון תמורת תשלום ולהסיר מעצמם את האחריות ממטלה זו, אשר נתפסת בעיניהם בעיקר כבזבוז זמן.

דיירים שאינם מסוגלים לנקות את הבית שלהם בעצמם הם מוגבלים, קשישים וכדומה, חייבים להיעזר בשירות של חברת ניקיון בחולון. בדרך המקובלת ביותר, משקי בית כאלה רוכשים שירותי ניקיון מאת אדם פרטי – מאת עוזרת בית. הרבה משפחות מעסיקות עוזרת בית קבועה במשך הרבה שנים ולעתים היא נעשית כמעט בת בית בחיק המשפחה. יש לציין, שנוצרים כאן למעשה יחסי עובד ומעביד אשר מעוגנים בחוק, הווה אומר, על המעביד לספק לעובד את כל התנאים המתחייבים לפי החוק, – ביטוח לאומי, קרן פנסיה, חופשה בשכר, תשלום עבור ימי מחלה, פיצויי פיטורין וכיוצא בזה. עוד יש לציין, כי החוק אוסר על העסקת עובדים זרים לצורך שירותי ניקיון בבית שלכם.

חברת ניקיון בחולון לעומת עוזרת בית פרטית

חברות וארגונים מבכרות לשכור שירותי חברת ניקיון בחולון מאשר שירותי ניקיון של אדם פרטי והסיבות לכך הן רבות ומגוונות – חברות ניקיון הן גוף עסקי עם מטרות עסקיות, ולכן הספקת שירתי ניקיון לעסק או לארגון אינה תלויה באדם זה או אחר, אלא מובטחת באופן שוטף ורציף. חברת ניקיון בחולון גם מקפידה להוציא חשבוניות מס וקבלות בתור הוצאה עסקית מוכרת. מדרך הטבע, עוזרת בית, אשר היא מספקת שירותי ניקיון אינה נוהגת כך והיא אינה מחויבת לכך.

שירותי ניקיון ברמה מקצועית גבוהה

בניין מגורים בן הרבה מאוד קומות, בית משרדים שלם, חברות ניקיון גם מסוגלות לטפל במטלות ניקיון מיוחדות וקשות שאינן אופייניות למגזר הביתי, כמו למשל – טיפול בכמויות פסולת גדולות, טיפול בשפכים תעשייתיים וכדומה. כך אתם יכולים ליהנות משירות ברמה גבוהה מאוד ומתחזוקה שוטפת של המשרד או הבניין לאורך זמן.